NezaradenéIKEA vzdeláva deti

IKEA vzdeláva deti

Je veľmi dôležité starať sa o planétu, aby bola zdravšia a čistejšia. Vieme to my, dospelí, no našou úlohou je učiť to aj deti. IKEA sa pridáva k rodičom a prostredníctvom Losíkovej akadémie vedie deti k udržateľnosti.

Cez jednotlivé lekcie sa deti naučia, ako šetriť vodou a energiou, neplytvať jedlom, triediť odpad či pestovať rastliny. Na konci lekcie ich čaká kvíz, kde si svoje vedomosti overia.

Viac informácií nájdete na stránkach IKEA.

Najnovšie správy

Najčítanejšie

Aj tu je niečo zaujímavé