Slimák, slimák, vystrč rožky

Slimák, slimák, vystrč rožky,
dám ti maslo na parôžky.
Keď ich nevystrčíš von,
podpálim ti dom
a ty zhoríš v ňom.