S deťmiKnihyKomiks pre tínedžerov o vzťahovej a sexuálnej výchove sa volá Dospej Matere

Komiks pre tínedžerov o vzťahovej a sexuálnej výchove sa volá Dospej Matere

Čítanie pre tínedžerov

Komiks pre tínedžerov/ky o vzťahovej a sexuálnej výchove sa volá Dospej Matere. Hovorí cez príbehy šiestich postáv, ktoré zažívajú rôzne situácie vo vzťahoch, puberte a dospievaní. Je vekovo adekvátny a každé číslo sa venuje inej téme. Tie sú obohatené o teóriu, výskumy, dáta a zaujímavé aktivity na zamyslenie, určenie si vlastných hodnôt a rozvíjanie diskusií.

Komiks Dospej Matere je vytvorený s láskou k vzdelávaniu a umeniu.

O projekte

Vzťahová a sexuálna výchova chýba v školách a často aj v rodinách. Mládež tak hľadá informácie najmä na internete, kde sú okrem kvalitných informácií aj informácie vekovo neadekvátne, nepravdivé alebo dokonca pre mládež škodlivé. Preto sa vo februári 2021 zrodil nápad priniesť tínedžerom/kám komiks Dospej Matere, ktorého úlohou nie je len vzdelávať na základe podložených informácií, ale dať aj priestor na zamyslenie, definovanie si vlastnej predstavy intímneho života, čo je pre nás dôležité a ako sa starať o svoje telo a zdravie.

Tabu témy, o ktorých sa dospelým veľakrát ťažko s deťmi hovorí. (zdroj: startlab.sk)

Neoddeliteľnou súčasťou vzťahov a sexuality sú aj emócie – mladým ľuďom preto chcú posunúť základy na prácu s emóciami. Komiks je čiernobiely a farby všetkých pocitov, ktoré postavy prežívajú, sú postavené na princípe Merania nálady od Yale Center of Emotional Intelligence.  Postavy majú rôznorodé životy, rodiny, výzvy a hodnoty, ktoré na Slovensku bežne máme a v komikse ich prinášajú na jedno miesto, do dialógu, vzájomného pochopenia a rešpektu.

Niektoré čísla majú extra vzdelávacie kartičky, ktoré si môžete vyvesiť na nástenku, založiť do knihy alebo inšpirovať nimi ďalších ľudí.

Prv tri čísla sú vytvorené

3 čísla o Súhlase, Puberte a Real-i-ty (o sociálnych sieťach vs. realite) už majú vytvorené a pripravené na tlač. Ďalšie dve čísla o vzťahoch a prvých krát vyjdú na jar a v lete 2022. Ak bude mať týchto prvých 5 čísel úspech, vytvoria ďalšie aj s možnosťou predpredaja.

Vhodný od 13 rokov. (zdroj: startlab.sk)

Komiks Dospej Matere vytvorili dve ženy

Zuzana Bendíková – sexuálna pedagogička, výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo
Veronika Trnková
 – umelkyňa so vzťahom k témam sebalásky a zdravia, ktoré pretavila do svojich projektov Dvojitý úsmev a Cicky, držíme spolu
Za pomoc ďakujú Radke Mikšík, ktorá skontrolovala texty a napísala kapitolu o prvých krát.

Autorky. (zdroj: startlab.sk)

Čo je cieľom projektu?

Cieľom komiksu Dospej Matere je poskytnúť mládeži vedecky podložené informácie o vzťahovej a sexuálnej výchove. Vďaka komiksu chcú tíndežerom/kám pomôcť pozitívne prejsť náročné obdobie puberty, budovať rešpektujúce vzťahy, hľadať pomoc a nebáť sa rozprávať o ťažkostiach v téme vzťahov, intimity a sexuálneho zdravia.

Ukážka z komiksu. (zdroj: startlab.sk)

Komiks Dospej Matere nie je len pre mládež, je pre celú rodinu. Z aktivít v komikse môžu vyvstať zaujímavé rozhovory a spoločné rodinné, či partnerské reflexie, ktoré vytvárajú bezpečné domáce prostredie a utužujú dôveru a vzťahy.

Chceli umožniť aj darovanie výtlačkov školám, kde by obohatili knižnice o dôležitý a zaujímavý zdroj informácií. Komiks by sa tak dostal k širšiemu okruhu mládeže.

Deti sa pri čítaní určite nebudú nudiť. (zdroj: startlab.sk)

Komiks je výnimočný tým, že spája mnoho pilierov zážitkového vzdelávania do jedného čísla. Sú v ňom dáta, príbehy, aktivity a priestor na vlastné myšlienky a poznámky na tému, ktorá je buď tabu alebo bez hraníc. Dospej Matere dáva čitateľom/kám možnosť nazrieť do toho, ako by mala vzťahová a sexuálna výchova naozaj vyzerať.

Komiks si môžete kúpiť a podporiť tu.

Najnovšie správy

Najčítanejšie

Aj tu je niečo zaujímavé