VzdelávanieOnline webinár: Čo by sme mali vedieť o dyslexii?

Online webinár: Čo by sme mali vedieť o dyslexii?

Pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia pozýva rodičov a pedagógov na prvý webinár v roku 2022: Čo by sme mali vedieť o dyslexii? Lektorkou bude logopedička Mgr. Martina Zubáková, PhD. Dozviete sa základné informácie o modernom chápaní dyslexie na základe najnovších výskumov. Prečo dyslexia vzniká, ako pracuje mozog dieťaťa s dyslexiou, či ako sa dyslexia prejavuje v slovenčine a kedy ju môžeme diagnostikovať.

Bude sa hovoriť o rizikových signáloch pre vznik dyslexie v predškolskom veku, o možnostiach, ako predchádzať závažným prejavom a ako pristupovať k dieťaťu s dyslexiou v škole, doma a v bežnom živote. Prednášajúca sa bude počas živého vysielania venovať otázkam:
– Čo je dyslexia? Čo je jej príčinou? Ako vzniká?
– Aké má dyslexia prejavy?
– Ako sa dá odhaliť?
– Kde vyhľadať pomoc?
– A dá sa z dyslexie vyrásť?

Termín: 18.1.2022 (utorok), čas: 18.00 – 20.00, webinár je platený (15 €/os.), prihlášku kúpite tu!

Lektorka pôsobí na Katedre logopédie PdF UK v Bratislave a v SCŠPP Inštitút detskej reči. Výskumne sa venuje problematike dyslexie u slovensky hovoriacich detí a rovnako aj výskumu komunikácie u detí s PAS. V Inštitúte detskej reči pracuje najmä s deťmi s ťažkosťami v čítaní a pravopise (dyslexiou, dysortografiou). Súčasťou jej činnosti je aj podpora rodín týchto detí a vzdelávanie pedagógov v danej oblasti.

Je autorkou viacerých logopedických materiálov na oromotoriku, rozvoj slabičného a fonematického uvedomovania, ktorých používanie v škole či doma odporúča Slovenská asociácia logopédov: Rozcvičme si jazýček (zošit + pexeso), Balíček: Robot Edko (slabičné uvedomovanie), Balíček: Robot Edko 2 (fonematické uvedomovanie).

Najnovšie správy

Najčítanejšie

Aj tu je niečo zaujímavé