Články s kľúčovým slovom ‘halloween’

Darth Vader alebo Jack Sparow: Akej maske dáte prednosť?

Halloweenske kostýmy a masky sú pozostatkom tradície, ktorá začala hlboko v dávnoveku u Egypťanov. Títo svojich bohov zobrazovali v zvieracích maskách. Túto tradíciu prevzali neskôr aj pohanské národy. Cirkev tento prístup neobľubovala a tak sa dalo do kostýmov obliekať len pri príležitosti rôznych karnevalových sviatkov. Možno aj práve preto sa stal Halloween najmä v protestantských krajinách a Amerike taký obľúbený, lebo pod pláštikom zábavy sa skrýval kúsok vzdoru.

Hrôzostrašné tajomstvo halloweenskeho svetla

Halloween je sviatok oslavovaný ráno 31. októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú sladkosti porekadlom „Trick or treat“. Oslavuje sa hlavne v západnom svete, najmä v USA, Portoriku, Írsku, Spojenom kráľovstve, Kanade, ako aj v Austrálii a na Novom Zélande. Pôvod má v Írsku, ako pohanský sviatok.

Pôvodný názov bol Halloween, skratka z anglického All-hallow-even (doslovný preklad: predvečer všetkých svätých). Halloween je pôvodne pohanský (keltský) sviatok Samhain – pohanský nový rok (koniec pohanského roku). Možno sa stretnúť aj s názvom predvečer sviatku všetkých svätých. Pravdepodobne má väzbu aj na kresťanský sviatok všetkých svätých.