Články s kľúčovým slovom ‘Ježiško’

Nemecké trhy patria na Vianoce Ježiškovi

Tradícia vianočných trhov siaha až do konca 13-teho storočia, keď sa vo Viedni uskutočnili prvé trhy,  na ktorých remeselníci predávali  jedlá a tovar na oblečenie. V Nemecku sa tradícia rozšírila neskôr ale aj tak najstaršie z nich majú vyše 500 rokov.

Reformácia priniesla zmeny aj čo sa týka podoby vianočných trhov a bol to práve Martin Luther, ktorý zrušil obdarovanie detí vtedy tradične na sv. Martina alebo sv. Mikuláša a presunul ho na sviatok narodenia Ježiša. Preto majú nemecké trhy názov Christkindlesmarkt čiže Ježiškové trhy.

Mikuláš bol kedysi Ježiškom

Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa, to je príkaz Mikuláša.

Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov napriek tomu, že nikdy neprešiel schvaľovacím procesom ako súčasní svätci. Svoju svätosť získal tradičným šírením legendy. Napriek tejto popularite o jeho skutočnom živote sa vie stále málo.

Narodil sa okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie, pravdepodobne v Patare. Už v mladosti sa preslávil dobročinnosťou, ktorá stúpla po tom ako sa stal biskupom v Myre (Turecko), kde zomrel v pokročilom veku okolo rokov 345/352. Pochovali ho v Myrskom kostole, kde boli jeho telesné pozostatky až do roku 1087. Keď Myru obsadili moslimovia, Mikulášove ostatky boli prenesené do talianskeho prístavného mesta Bari, kde žilo veľa gréckych prisťahovalcov. Tam postavili nový kostol zasvätený Mikulášovi. Z jeho hrobky v Bari vyteká vonná látka nazývaná myrha, vďaka čomu sa stal patrónom voňavkárov.