Články s kľúčovým slovom ‘rytier’

Pozvánka: Rytierske dni

Rytierske dni v Bojniciach (od 30. 9. do 3. 10. 2010) sú výchovno-vzdelávacie a zábavné podujatie. Námet vychádza z dejín bojnického zámku a prostredníctvom širšie koncipovaných príbehov sa snaží oživiť postavy rytierov z minulosti a ich výchovu ku kladným životným hodnotám a stavovským cnostiam. Rytiersku atmosféru na zámok prenesie Historicko – umelecká spoločnosť Bojník.