Články s kľúčovým slovom ‘školstvo’

Až 70 percent žiakov nerozumie textu

V marci 2009 sa na Slovensku už po tretíkrát uskutočnila štúdia OECD PISA, medzinárodné meranie a hodnotenie úrovne čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti 15-ročných žiakov. Štúdia OECD PISA sa opakuje pravidelne každé 3 roky a Slovensko sa do štúdie zapojilo prvý krat v roku 2000. Testu je zúčastnilo 65 krajín, z toho bolo 34 členských krajín OECD.

V čitateľskej gramotnosti pre rok 2009 sme obsadili 25. miesto hneď za Českou republikou, čo je len priemerný výkon pod priemerom OECD. V matematickej gramotnosti sme na 13. mieste (Česká republika je na 16. priečke), čo je priemer OECD. V prírodovednej gramotnosti nám patrí 23. miesto, čo je opäť podpriemer OECD. Pre porovnanie v tejto gramotnosti je Česká republika na 15. mieste.