Home Školy

Zoznam škôl

Nájsť tú "správnu" škôlku, základnú školu, strednú školu alebo vysokú školy nie je vždy jednoduché. Hlavne vo väčších mestách sú rôzne možnosti. Na pomoc pri rozhodovaní sme pripravili zoznam školských zariadení v prehľadnej podobe. Zobraziť si môžete školské zariadenia v meste alebo obci, v rámci okresu zobraziť zoznamy podľa druhu školy, zriaďovateľa alebo používaného jazyka. Pri informácií o konkrétnej škole nájdete telefonický a elektronický kontakt na školu, prípadne linku na ich internetovú stránku. Dôležitou informáciou je aj informácie o počte žiakov. Môžete sa tak vyhnúť prípadnému neskoršiemu zlučovaniu alebo rušeniu zariadení s menším počtom žiakov.

Hlavným zdrojom tohto zoznamu sú informácie z databázy Ústavu informácií a prognóz školstva. Informácie sú pre rok 2010/2011, teda aktuálny školský rok. Zoznam sme navyše spresnili a doplnili o ďalšie nové informácie. V zozname sa môžu vyskytnúť nepresnosti alebo odchýlky. Za presnosť a aktuálnosť informácií nezodpovedáme.

Školy - zoznam okresov