Home Školy

Školy v okrese Púchov - Cirkev, náboženská spoločnosť (zriaďovateľ)

názov školyulicazriaď.jazykžiakov
Cirkevná ZŠ sv. MargityNámestie slobody 562/1CIR.Slovenský a Anglický bil.169
Cirk. centrum voľn.časuFarská 1158CIR.Slovenský462