Články s kľúčovým slovom ‘stravovanie’

Raňajkujú naše deti zdravo?

O zdravej výžive detí hovorí doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc. z Ústavu hygieny Lekárskej fakulty UK. Zdôrazňuje hlavne dôležitosť pohybových aktivít, vytvorenie a dodržiavanie správnych stravovacích návykov.

Zdroj: TV SME