Články s kľúčovým slovom ‘Vianoce’

Najkrajšia vianočná pesnička vznikla náhodou

Najslávnejšia vianočná pieseň vznikla vlastne v dôsledku nešťastia a k sláve jej pomohlo niekoľko náhod. V roku 1818 sa stala tesne pred najkrajším sviatkom v rakúskom mestečku Oberndorf pohroma. Myši prehrýzli mechy na kostolnom orgáne a tak by veriaci ostali počas slávnostnej omše bez oslavnej piesne.

Miestny kaplán Jozeph Mohr bol ale akčný človek a stihol ešte 23.12. zabehnúť za svojim priateľom, organistom Franzom Gruberom, ktorý mu zložil pieseň, čo sa dala spievať bez hudobného doprovodu. Doplnil k nej slová a Tichá noc mala premiéru 24.12. v kostole sv. Mikuláša v Obernsdorfe, kde je dodnes o tom pamätná tabuľa.

Nemecké trhy patria na Vianoce Ježiškovi

Tradícia vianočných trhov siaha až do konca 13-teho storočia, keď sa vo Viedni uskutočnili prvé trhy,  na ktorých remeselníci predávali  jedlá a tovar na oblečenie. V Nemecku sa tradícia rozšírila neskôr ale aj tak najstaršie z nich majú vyše 500 rokov.

Reformácia priniesla zmeny aj čo sa týka podoby vianočných trhov a bol to práve Martin Luther, ktorý zrušil obdarovanie detí vtedy tradične na sv. Martina alebo sv. Mikuláša a presunul ho na sviatok narodenia Ježiša. Preto majú nemecké trhy názov Christkindlesmarkt čiže Ježiškové trhy.