Články s kľúčovým slovom ‘halloweensky kostým’

Darth Vader alebo Jack Sparow: Akej maske dáte prednosť?

Halloweenske kostýmy a masky sú pozostatkom tradície, ktorá začala hlboko v dávnoveku u Egypťanov. Títo svojich bohov zobrazovali v zvieracích maskách. Túto tradíciu prevzali neskôr aj pohanské národy. Cirkev tento prístup neobľubovala a tak sa dalo do kostýmov obliekať len pri príležitosti rôznych karnevalových sviatkov. Možno aj práve preto sa stal Halloween najmä v protestantských krajinách a Amerike taký obľúbený, lebo pod pláštikom zábavy sa skrýval kúsok vzdoru.