Články s kľúčovým slovom ‘sirota’

Bubliny lásky dnes lietajú vzduchom

Vo viac ako sedemdesiatich mestách po celom svete dnes otcovia vypustia mydlové bubliny lásky ako protest proti oddeleniu detí od rodičov po rozchode.

Akcia „Bubles of Love“ je súčasťou Svetového dňa pripomínania si „Syndrómu zavrhnutého rodiča“ (Parential Alienation Syndrome).  Upozorňuje na problém núteného oddelenia detí od rodičov tým, že po ich rozchode dieťa prevažne pripadne len jednému z nich,  na Slovensku je to až 96 percent, a druhý rodič má k dieťaťu obmedzený prístup.