VzdelávanieZažite spoločnú zábavu pri objavovaní prírody v Stromáckej akadémii

Zažite spoločnú zábavu pri objavovaní prírody v Stromáckej akadémii

Stromácka akadémia predstavuje skvelú príležitosť, ako deťom vo veku od 4 do 15 rokov hravou formou vysvetliť zložité témy, ako je klimatická kríza či biodiverzita. Jej členom sa môžu stať všetci rodičia, ktorí chcú naučiť svoje deti láske a rešpektu k prírode. Patrí pod občianske združenie Strom života, ktoré vydáva detský obľúbený environmentálny časopis Stromáčik.

Strom života zážitkovým vzdelávaním o prírode, životnom prostredí a kvalite života prebúdza v deťoch chuť učiť sa, meniť sa a konať v prospech ochrany a zveľaďovania života na Zemi. Zároveň sa snaží rozvíjať emočnú inteligenciu detí, ovplyvniť ich hodnotový systém a posilniť ich osobnú zodpovednosť voči sebe, druhým i svetu.

Tri piliere

Stromácka akadémia je založená na troch polieroch:

  1. Zážitkové bádanie: Z detí sa stávajú malí vedci a výskumníci. Pod vašim dohľadom si vyskúšajú rôzne zaujímavé pokusy a pozorovania, alebo navrhnú riešenia, ako zlepšiť veci okolo nás.
  2. Outdoorová edukácia: Viaceré aktivity odporúčajú realizovať v prírode. Pobyt vonku má pozitívny vplyv na fyzické a duševné zdravie detí, ktoré sú tak aktívnejšie, pozornejšie, netrpia úzkosťami či stresom. Vďaka dostatku pohybu v noci rýchlejšie zaspia.
  3. Holistický prístup: Deti sa naučia hľadať súvislosti, analyzovať dopady ľudských činov, viesť dialóg s ostatnými, a zároveň pri tom komplexne rozvíjajú svoju osobnosť.

Ako Stromácka akadémia funguje?

Učiteľ alebo rodič vyberá úlohy pre deti pomocou filtra. Pri niektorých úlohách je k dispozícii aj ich doplňujúce rozšírenie. Úlohy možno priradiť všetkým deťom naraz, alebo je možné uplatniť individuálny prístup a úlohy zadať deťom jednotlivo. Samozrejmosťou je stanovenie termínu odovzdania a upozornenia pri prijatí alebo odovzdaní úlohy.

Dieťa vo svojom profile vidí všetky priradené úlohy. Vypracované zadanie nahrá priamo do Akadémie, prípadne môže využiť QR kód, ktorý ho presmeruje na správne miesto. K dispozícii má aj možnosť číselného a slovného hodnotenia – ako sa mu úloha páčila. Súčasťou akadémie je aj štandardizovaný test pre zistenie typológie osobnosti, enviro-kvízy a program Envi-Master pre nadané deti.

Prihlásiť do Stromáckej akadémie sa môžu školské kluby i rodičia. (zdroj: stromzivota.sk)

Nemusíte sa ničoho báť. V Stromáckej akadémií nekontrolujú správnosť odpovedí, ani neznámkujú. Najdôležitejšie je, aby sa vaše deti pri vypracovávaní úloh dobre zabavili a naučili nové veci.

Pridajte sa k vyše 5400 zaregistrovaným žiakom aj vy. Ak vás Stromácka akadémia zaujala, nezabudnite sa zaregistrovať.

Najnovšie správy

Najčítanejšie

Aj tu je niečo zaujímavé