VzdelávanieWebinár: Rešpektujúca výchova - Ako nastaviť hranice vo výchove dieťaťa?

Webinár: Rešpektujúca výchova – Ako nastaviť hranice vo výchove dieťaťa?

Vieme, čím sa vyznačujú funkčné vzťahy medzi nami a našimi deťmi? A akú úlohu zohráva vzájomný rešpekt? Budovanie trvalých hodnôt dieťaťa napomáha funkčným vzťahom a rovnováhe potrieb v rodine.

Deti sa prirodzene učia tvoriť vzťahy s rodičmi a posilňovať sebaúctu. Zúčastnite sa webinára a spoločne dozvieme, prečo rodič ako autorita môže obmedziť samostatnosť a zodpovednosť detí. Zistíme, ako funguje rešpektujúca výchova a ako si prehĺbiť vzájomné vzťahy. Spoločne preskúmame, ako nemálo je dôležité pristupovať k dieťaťu s empatiou.

Webinár organizuje platforma Zvedavé rodičovstvo. (zdroj: FB Zvedavé rodičovstvo)

Rozumieme správne pojmom vnútorná a vonkajšia motivácia, pochvala, spätná väzba či odmena? A ako najefektívnejšie aplikovať metódu rešpektu s cieľom byť rešpektovaný? Psychoterapeut a lektor komunikačného programu „Parent Effectiveness Training”, Jan Vávra, pútavo preberie, objasní a zodpovie všetko, čo patrí k rešpektujúcej výchove.

Mgr. Jan Vávra bude pútavo rozprávať o:
– tom, ako postupovať pri náročných výchovných situáciách bez trestu
– tom, akú rolu zohráva rešpekt vo vzťahu medzi dieťaťom a rodičom
– tom, aké formy komunikácie, vzdelávania a disciplíny sú založené na empatii
– tom, ako prispôsobiť výchovu individuálnym potrebám dieťaťa
– tom, či je výchova bez trestov vôbec možná
– tom, ktoré vzťahové kvality predchádzajú rešpektu

Webinár sa bude konať 24.1.2023 o 19:00. Zúčastniť sa ho môžete z pohodlia vášho domova alebo kancelárie. Vstupenky zakúpite tu. Viac informácií nájdete aj na Facebooku.

Predchádzajúci článokWebinár o detskom znakovaní

Najnovšie správy

Najčítanejšie

Aj tu je niečo zaujímavé