VzdelávanieWebinár s logopedičkou na tému: Ako rozvíjať oromotoriku dieťaťa hrou?

Webinár s logopedičkou na tému: Ako rozvíjať oromotoriku dieťaťa hrou?

Pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia pozýva rodičov a pedagógov na nový webinár logopedičky PaedDr. Adelaidy Fábianovej: Ako rozvíjať oromotoriku dieťaťa hrou a s použitím obyčajných vecí? Webinár je určený rodičom, špeciálnym pedagógom a pedagógom MŠ. Uskutoční sa 30. 11. 2021 (utorok) v čase od 18.00 – 20.00.

Prednášajúca sa bude počas živého vysielania venovať otázkam:
– Čo je to oromotorika a ako sa vyvíja?
– Ako vplýva oromotorika na artikuláciu?
– Čo by sme si mali všímať na tvárových svaloch a na jazyku dieťaťa?
– Ako môžeme rozvíjať a stimulovať oromotorické schopnosti jazyka a pier pomôckami, ktoré sa nachádzajú v každej domácnosti?
Kedy dieťa potrebuje logopedickú starostlivosť?

Zámerom webinára je poukázať na dôležitosť oromotorických schopností detí v kontexte artikulácie a prijímania potravy. Praktické cvičenia s pomocou predmetov, ktoré sa nachádzajú v každej domácnosti, zaručia, aby sa cvičenia s jazykom a perami stali zábavnými. Tie sa môžu vykonávať nielen individuálne, ale aj počas skupinovej hry v materských školách, poradniach či doma. Na webinári si budú môcť účastníci vyskúšať jednotlivé cvičenia, aby ich potom mohli lepšie priblížiť deťom.

Pomôcky k aktivitám: lyžička, drevená palička (špachtľa), slamka.

Lektorka vyštudovala odbor klinickej logopédie na UK v Bratislave, postgraduálne špecializačné štúdium klinickej logopédie na SZU v Bratislave. Aktuálne je doktorandkou na LF UK v Bratislave. Prevažne sa venuje deťom, ale i dospelým s neurogénnymi poruchami vrátane porúch prehĺtania. Špecializuje sa aj na orofaciálnu stimuláciu a aplikáciu logopedických sond. Je autorkou monografie Orofaciálna a bazálna stimulácia, spoluautorka v publikáciách Poruchy polykání a Logopedarium. Publikovala aj v odborných časopisoch Efeta, Mondo Auito, Rivista Italiana per la care in perinatologia, Lucina. Pôsobí v redakčnej rade: Listy klinické logopedie. Je členka vedeckej spoločnosti pre perinatológiu v Taliansku.

Prihlášku nájdete tu. Udalosť je aj na Facebooku.

Najnovšie správy

Najčítanejšie

Aj tu je niečo zaujímavé