VzdelávanieBubnovačka 2021 - aby bolo deti lepšie počuť

Bubnovačka 2021 – aby bolo deti lepšie počuť

Deti ticho pred násilím neochráni!

Ôsmy ročník akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“, ktorá má aj tento rok 19. novembra 2021 symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie, tento rok prostredníctvom partnerov z Českej republiky, prekročí hranice Slovenska.

V roku 2021 opäť nie naživo na námestiach

Rok 2020 nám priniesol nepredvídané situácie, ktorých vplyv presahuje aj naďalej. Všetci verili, že sa v roku 2021 už stretnú deti spoločne na námestiach, no aj tento rok bude Bubnovačka podobná minuloročnej. 19. novembra 2021, v čase 10:00 – 11:00 bubnujú deti v triedach, či cez online hodiny, aby pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý!

Mnohé školy sa zapoja nielen bubnovaním, ale podporia dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a včasnej prevencie aj rozhovormi, diskusiami, či malými spoločnými projektami s deťmi.

Bubnovačka už od roku 2014

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac ako 62 000 detí a dospelých. Pre náročnosť situácie sa asi nebude bubnovať v uliciach, na dvoroch, či telocvičniach ani tento rok. Okrem samotného bubnovania sú vítané podporné aktivity k téme prevencie násilia – napríklad premietanie filmov k téme, rozhovory, diskusie, tematické nástenky, pre menších zadania na kreslenie, kreativite pre podporu témy sa ozaj medze nekladú.

Ak budete bubnovať, alebo realizovať nejaké podporné aktivity, bez ohľadu na miesto (škola, organizácia, firma alebo obývačka), určite o tom dajte vedieť, info o miestach podpory, sa bude priebežne zverejňovať na mape „Bubnovačka 2021“ na https://kozmove-dobrodruzstva.sk/bubnovacka/. Zároveň aj vy môžete pridávať vaše fotky v diskusii priamo na FB udalosti.

Za všetkým hľadajte Slniečko

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 20 rokov. Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVR SR a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím. Tento rok sa pridáva aj Centrum Locika, z.ú. z Českej republiky, aby detský hlas bolo počuť nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.
18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

Najnovšie správy

Najčítanejšie

Aj tu je niečo zaujímavé