VzdelávanieIba spolu zastavíme šikanu je hlavné motto projektu OdpíšemeTi

Iba spolu zastavíme šikanu je hlavné motto projektu OdpíšemeTi

O projekte

Projekt ODPÍŠEME TI znamená nádej, skutočnosť, že niekto na druhej strane, odborník – poradca odpovie, odpíše, poradí a nasmeruje, ako šikanu zvládnuť vo svojom prostredí.

Projekt ODPÍŠEME TI je výsledkom iniciatívy Nadácie Markíza s cieľom podať pomocnú ruku obetiam šikany. Partnermi projektu sú Linka detskej istoty, n. o. a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nadácia Televízie Markíza už niekoľko rokov realizuje projekty, ktorými sa snaží zlepšovať kvalitu života detí a mládeže. Prostredníctvom projektu Odpíšeme ti reaguje na potrebu riešiť šikanu na školách, od ktorej spoločnosť často odvracia zrak.

Obete šikany v tom nie sú sami.

Šikanovanie na školách je celospoločenský problém

V Nadácii Markíza si tento fakt uvedomujú dlhší čas, a už v minulosti sa tomuto problému čiastkovo venovali. Pri nadačnej činnosti sa občas, aj keď nepriamo, stretávajú s témou šikanovania, ktorá ma veľa odtieňov a podôb a prelína sa rôznymi oblasťami detského či tínedžerského sveta a zasahuje do detskej duše.

Projekt ODPÍŠEME TI je výsledkom iniciatívy Nadácie Markíza, ktorá sa v boji proti šikanovaniu a v prevencii šikanovania spojila s odborníkmi z oblasti psychológie, výskumu a stratégie, a spoločne pripravili projekt, ktorého cieľom je podať pomocnú ruku obetiam šikany, ale zároveň aj priniesť osvetu o probléme šikanovania medzi deti, učiteľov a rodičov a otvoriť diskusiu v školách ale aj v rodinách. Zrealizovaný kvalitatívny výskum potvrdil závažnosť témy, jej neustálu prítomnosť ako aj prítomnosť obáv a strachu z riešenia, či nedôvery voči dospelým a pasivity pri riešení.

Nezáleží na tom, či je dieťa talentované, nadané, či je „z dobrej rodiny“, nemá žiadne zdravotné znevýhodnenie či sociálny hendikep. Obeťou sa môže stať každé dieťa, rovnako ako sa môže stať agresorom. Nastáva ťažká situácia, z ktorej treba vyjsť a nájsť riešenie. Častokrát nielen dieťa, ale aj dospelý nevie, ako správne zareagovať, čo urobiť.

O šikane treba hovoriť. zdroj: (odpisemeti.sk)

Veríme, že web www.odpisemeti.sk sa stane prvým krokom, ktorý dieťa, ale aj dospelého človeka konajúceho v záujme dieťaťa, nasmeruje na správnu cestu riešenia. Práve tu nájdu pomoc prostredníctvom anonymnej Linky detskej istoty – na bezplatnom telefónnom čísle 116 111, ktoré je k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, ale aj cez čet tu webe vo vybraných hodinách. Nájdu tu dôležité informácie o téme, videá, články.

Súčasťou kampane aj Separ a Jana Kirschner

Dve známe mená sa spojili, aby podporili osvetu a pomohli projektu OdpíšemeTi. Jana Kirschner a Separ nahrali spolu pesničku, ktorá je súčasťou kampane. Vyzývajú obete alebo svedkov šikanovania na školách na anonymné kontaktovanie Linky detskej istoty.

Viac o projekte na odpisemeti.sk.

Najnovšie správy

Najčítanejšie

Aj tu je niečo zaujímavé