NezaradenéAž 70 percent žiakov nerozumie textu

Až 70 percent žiakov nerozumie textu

V marci 2009 sa na Slovensku už po tretíkrát uskutočnila štúdia OECD PISA, medzinárodné meranie a hodnotenie úrovne čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti 15-ročných žiakov. Štúdia OECD PISA sa opakuje pravidelne každé 3 roky a Slovensko sa do štúdie zapojilo prvý krat v roku 2000. Testu je zúčastnilo 65 krajín, z toho bolo 34 členských krajín OECD.

V čitateľskej gramotnosti pre rok 2009 sme obsadili 25. miesto hneď za Českou republikou, čo je len priemerný výkon pod priemerom OECD. V matematickej gramotnosti sme na 13. mieste (Česká republika je na 16. priečke), čo je priemer OECD. V prírodovednej gramotnosti nám patrí 23. miesto, čo je opäť podpriemer OECD. Pre porovnanie v tejto gramotnosti je Česká republika na 15. mieste.

Výsledky sú nelichotivé. Možno sa však stretnúť aj s názormi, že tento test nie je dostatočne objektívny, že preklad testu nebol príliš vhodný, motivácia deti bola na nulovej úrovni. Nech je to tak či onak, byť podpriemerom v OECD nikoho nemôže tešiť.

Z konferencie o výsledkoch slovenských žiakov (video)

Viac informácií môžete nájsť na stránkach denníka SME. Koho táto téma zaujala, odporúčame si pozrieť kompletnú národnú správu PISA 2009 pre Slovensko.

Tabuľka výsledkov

Po zobrazení obrázku zatlačte kláves F pre priblíženie do čitateľnejšej podoby.

Do porovnávania boli zapojené tieto krajiny:

Albánsko, Argentína, Austrália, Azerbajdžan, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Čile, Dánsko, Dubaj, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Hong Kong-Čína, Chorvátsko, Indonézia, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Makao-Čína, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Singapur, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené štáty, Srbsko, Šanghaj-Čína, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Thajsko, Trinidad, Tunisko, Turecko, Uruguaj a Veľká Británia.
Krajiny na mape:

Najnovšie správy

Najčítanejšie

Aj tu je niečo zaujímavé